dogmatikai

KAI // DOGMA

About

♡ 22 - she/they - hypothetical villain ♡